Apr 102017
 

Hvordan ligger dere an med Vårkonkurransen?

Håper på god deltakelse! Fristen er 15. april – tema er “FRITT MOTIV”, så finn fram tre bilder, skaler til 2400 mp på lengste side og send til annegunn60@live.no.

Medlemmer i Hidra fotoklubb har sagt seg villige til å juryere.
God fotopåske alle Fotomax-medlemmer

 Posted by at 15:47
Mar 202017
 

Det nærmer seg nytt medlemsmøte, denne gang på vanlig plass i kjelleren i Rådhuskvartalet. Rommet denne gang er Gerda Ring.

Opprinnelig program er endret etter at vi mottok et forfall. Denne gangen forteller 4 av klubbens medlemmer om gjennomføringen av “Fotografèr – En Workshop”. Et spennende prosjekt som har strukket seg over 1 år. Deltagerne deler sine erfaringer og sine beste bilder fra Workshoppen.

Kveldskonkurranse, tema: Urbant.
Send max 3 bilder til visoer2@online.no

 Posted by at 19:28
Mar 172017
 

Invitasjon til våre naboklubber:

 

Mandal fotoklubb slår på Stortromma!

 

Onsdag 19. april 2017 kl. 1900 får vi besøk av fotograf Elin Høyland. Hun jobber til daglig som fotograf i Dagens Næringsliv, men er mest kjent for sine egne prosjekter som bl.a. har resultert i bøkene «Brothers» og «Brohter/Sister». Her dokumenterer hun med kamera noen uvanlige menneskeliv fra henholdsvis Vågå og Jæren. Kontrasten er stor mellom disse søskenparenes enkle liv på småbrukene og de næringslivtoppene hun fotograferer til daglig. Boka «Brothers» ble av The Guardian kåret til en av de 12 beste fotobøkene i verden i 2011.

 

Elin Høyland har jobbet som fotograf siden 1994, og har hatt en rekke utstillinger i flere land og vunnet mange priser. Hun er egentlig fra Mandal, og vi er nå ufattelige stolte av å ha fått henne tilbake til byen igjen for å holde et spennende foredrag for oss.

 

Dette synes vi også andre fotoklubber bør få oppleve, derfor inviterer vi våre nærmeste naboklubber med på denne møtekvelden.

 

Møtet finner sted i Auditoriet til Sandens Treningssenter, Kastellgata 14 nær Mandal sentrum.

Det koster kr 50 for å delta. Vi kommer tilbake til info om påmelding.

 

Vil du vite mer om fotograf Elin Høyland kan du besøke hennes hjemmeside www.elinhoyland.com.

 

Mandal fotoklubb ønsker vel møtt til en spennende fotokveld!

 Posted by at 13:52
Feb 152017
 

Fotomax holder medlemsmøte i Samsen Kulturhus, møterom Labben denne gang.
Vi håper så mange som mulig stikker innom, selv om møtet sammenfaller med vinterferien.

Programmet:
Besøk av Arild Danielsen, Fotograf. http://danielsenphoto.com/
Kveldskonkurranse, tema: Blikk, max 3 bilder sendes til annegunn60@live.no Se hjemmesiden vår for detaljer

Minner også om kontingenten som forfaller 15. februar

NB: På grunn av vinterferien er møtet flyttet til Samsen Kulturhus.

 Posted by at 11:35
Jan 232017
 

Vi gleder oss til foredrag med Kjartan Bjelland.
Minner også om bilder til kvelds-konkurransen, tema: Fritt motiv

Om noen av dere har lyst og anledning er det mulig å være med på å juryere Arendal Fotoklubb. Mer info om dette på møtet. Dette er en fin øvelse for både ferske og mer erfarne fotografer 🙂

Vi har også reservert overnatting på Lindesnes fyr siste helgen i mars. Det blir nok kamp om disse plassene. Mer info på møtet.

Som vanlig avholdes møtet i Kjelleren i Rådhuskvartalet kl 18.30

 Posted by at 19:26
Nov 242016
 

Agenda

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Valg

a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

– Styreleder: Vidar Sørensen (ny)

– Styremedlem: Anne Gunn Pedersen (gjenvalg)

– Styremedlem: Jens Anders Ravnaas (gjenvalg)

– Styremedlem: Petter Sandell (gjenvalg)

– Styremedlem: Steffan Hestnes (ny)

b. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

– Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)

c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

– Lars Erik Nes

4. Kontingent. Styrets forslag er at kontingenten videreføres som inneværende år.

5. Saker:

a. Styret ønsker å forandre vedtektenes paragraf 6, punkt 6. Paragrafen omhandler agenda for

årsmøte, og punkt 6 sier at sakslisten skal inneholde «Eventuelt». Styret er av den oppfatning

at «Eventuelt» ikke hører hjemme på agendaen for årsmøtet, da saker som ønskes behandlet på

årsmøtet skal meldes inn for styrets forberedelse/ behandling.

b. Innkomne forslag til styret: Ingen

6. Eventuelt

 Posted by at 08:33
Oct 302016
 

Det innkalles til årsmøte i Fotomax Kameraklubb torsdag 24.11 kl 18.30

Vanlige årsmøtesaker

Årsmøtet holdes i kjelleren i Rådhuskvartalet.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt.

Styret

 Posted by at 19:25
Oct 252016
 

Det blir endring i programmet på førstkommende møte – torsdag 27.10. Christina Leithe Hansen har meldt forfall.
I stedet vil Petter Sandell presentere erfaringer fra Workshop “Gatefoto i Sarajevo” med Morten Hval, i regi av Scandinavian Photo.

Kveldskonkurransen har tema fritt i svart hvitt.

Møtet er som vanlig kl 18.30 i Byhallen.

 Posted by at 18:31