Oct 302016
 

Det innkalles til årsmøte i Fotomax Kameraklubb torsdag 24.11 kl 18.30

Vanlige årsmøtesaker

Årsmøtet holdes i kjelleren i Rådhuskvartalet.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt.

Styret

 Posted by at 19:25

Sorry, the comment form is closed at this time.