Nov 242016
 

Agenda

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Valg

a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

– Styreleder: Vidar Sørensen (ny)

– Styremedlem: Anne Gunn Pedersen (gjenvalg)

– Styremedlem: Jens Anders Ravnaas (gjenvalg)

– Styremedlem: Petter Sandell (gjenvalg)

– Styremedlem: Steffan Hestnes (ny)

b. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

– Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)

c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

– Lars Erik Nes

4. Kontingent. Styrets forslag er at kontingenten videreføres som inneværende år.

5. Saker:

a. Styret ønsker å forandre vedtektenes paragraf 6, punkt 6. Paragrafen omhandler agenda for

årsmøte, og punkt 6 sier at sakslisten skal inneholde «Eventuelt». Styret er av den oppfatning

at «Eventuelt» ikke hører hjemme på agendaen for årsmøtet, da saker som ønskes behandlet på

årsmøtet skal meldes inn for styrets forberedelse/ behandling.

b. Innkomne forslag til styret: Ingen

6. Eventuelt

 Posted by at 08:33

Sorry, the comment form is closed at this time.