Nov 212017
 

 

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Valg

Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder: Vidar Sørensen (gjenvalg)
 • Styremedlem: Jens Anders Ravnaas (gjenvalg)
 • Styremedlem: Petter Sandell (gjenvalg)
 • Styremedlem: Odd Arne Hildebrandt (ny)
 • Styremedlem: Jørn Slotsvik (ny)

Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)

Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

 • Lars Erik Nes
 • Rune Løkling
 1. Kontingent
  Styrets forslag er at kontingenten pr. år øker fra henholdsvis 220,- til 250,- for studenter, og fra 320,- til 390,- for ordinære medlemmer. Grunnen til den økte kontingenten er at kontingenten til NSFF har økt til 175,- pr. år. Samtidig har klubben gått et par tusen kroner i minus de siste to årene. For at kassen på sikt ikke skal tømmes, foreslås nevnte økning.
 2. Saker:
  1. Ingen innkomne saker.
 Posted by at 19:24

Sorry, the comment form is closed at this time.