Nov 272017
 

Fotomax Kameraklubb

Styrets årsberetning 2017

Fotomax Kameraklubb er en aktiv fotoklubb i Kristiansand. Medlemsmøtene avholdes i kjelleren i Rådhuskvartalet siste torsdag i måneden kl. 18.30. I tillegg har vi fototurer i omegn og utstillinger fra tid til annen.

Inneværende år har klubben 38 betalende medlemmer, opp 2 fra i fjor. I tillegg har 2 medlemmer meldt seg inn i klubben i høst, disse vil først betale neste år.

Styret har inneværende år bestått av:

Leder:                                  Vidar Sørensen

Nestleder/ sekretær:     Jens Anders Ravnaas (Nettansvarlig)

Kasserer:                            Petter Sandell (Kasserer)

Styremedlem:                  Anne Gunn Pedersen (Konkurranseansvarlig)

Styremedlem:                  Steffan Hestenes

Det er avholdt 9 medlemsmøter i 2017, 5 møter i vårsesjonen og 4 møter i høstsesjonen (inkludert kombinert medlemsmøte/ årsmøte). Oppmøtet på klubbkveldene har variert fra ca. 15 til rundt 30 medlemmer. Dette er samme nivå som året før.

Programmet har vært variert med både eksterne foredragsholdere samt bidrag fra medlemmene. Hvert møte har minst inneholdt et hoved emne og kveldskonkurranse.

 

Januar Hovedtema: Kjartan Bjelland, Visuell kommunikasjon

Kveldskonkurranse: Fritt motiv

Februar Hovedtema: Arild Danielsen, Fotograf

Kveldskonkurranse: Blikk

Mars Hovedtema: Randi, Ulf, Rune og Vidar, «Fotografer – en workshop», Erfaringer fra prosjektet.

Kveldskonkurranse: Urbant

April Hovedtema: Thomas Hegna og Frank Otto Pedersen, Landskapsfotografene

Kveldskonkurranse: Selvportrett

Mai Hovedtema: Gjennomgang av vårkonkurransen, tema: Fritt motiv

Kveldskonkurranse: Natur

August Hovedtema: Adam Reed, Humans of Kristiansand

Kveldskonkurranse: Litt gult

September Hovedtema: Carl Erik Kilander, Natur og miljøutfordringer i Arktis

Kveldskonkurranse: Streetlife

Oktober Hovedtema: Immanuel Kuhrt: Fokus på bildets personlige relevans

Kveldskonkurranse: Arkitektur

November Årsmøte

Resultater høstkonkurranse, bedømt av Farsund Fotoklubb

Årets fotograf i Fotomax

20 utvalgte: Sigmund Sandvand

Sosialt samvær på Peppes Pizza

Klubben har avholdt to fotokonkurranser.

  • Vårkonkurranse med tema «Fritt motiv». Vinner Petter Sandell “The piles”, juryert av Hidra Fotoklubb.
  • Høstkonkurranse med tema «Mønster». Vinner avsløres på årsmøtet.

Fotomax har gjennomført en fototur i år:

9.-10. april, fototur til Lindesnes fyr med overnatting – 6 deltagere

Flere av klubbens medlemmer har sendt inn bilder til NM i foto våren 2017.

Vidar Sørensen fikk 3 bilder antatt

Anne Gunn Pedersen fikk 1 bilde antatt

Anne Gunn Pedersen fikk et bilde antatt i «Obsession of light»

Fotomax har juryert Arendal Fotoklubbs konkurranse «Årets bilde»

Fotomax har juryert Fokus Fotoklubbs høstkonkurranse «Menneske(r) i miljø.

Årets fotograf i Fotomax Kameraklubb ble (offentliggjøres på årsmøtet).

Fotomax har stilt ut bilder i Byhallen i sommer sammen med Fokus Fotoklubb.

Petter Sandell har hatt utstilling av bilder på Frøken Larsen i august.

Magne Geir Bøe har hatt utstilling og boklansering av sitt prosjekt «Maria» i september hos Oddvar Paulsen.

Vidar Sørensen

Styreleder

 

 

 Posted by at 19:35

Sorry, the comment form is closed at this time.