Jan 242018
 

Vi sparker i gang 2018.
Denne gangen får vi besøk av Heida Gudmundsdottir som forteller om utdannelse og erfaringer som fotograf.
Minner om at bilder til kveldskonkurransen skal sendes til oah@hilandt.no.
Tema for kveldskonkurransen er: Mørketid.

 Posted by at 10:03

Sorry, the comment form is closed at this time.