Nov 202018
 

Agenda

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Valg
  1. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder: Vidar Sørensen (gjenvalg)
 • Styremedlem: Odd Arne Hildebrandt (gjenvalg)
 • Styremedlem: Jørn Slotsvik (gjenvalg)
 • Styremedlem: Torfinn Utsogn (ny)
 • Bernt Kristoffer Blindheim (ny)
 1. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

 • Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)
 1. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

 • Lars Erik Nes
 • Rune Løkling
 1. Styrets forslag er at kontingenten pr. år holdes på samme nivå som i fjor, henholdsvis 250,- for studenter/ pensjonister, og 390,- for ordinære medlemmer.
 2. Saker:

Ingen innkomne saker/ forslag.

2018 Regnskap 2018 (link til nedlasting)

 

Styrets årsberetning 2018

Fotomax Kameraklubb er en aktiv fotoklubb i Kristiansand. Medlemsmøtene avholdes i kjelleren i Rådhuskvartalet siste torsdag i måneden kl. 18.30. I tillegg har vi fototurer i omegn og utstillinger fra tid til annen.

Inneværende år har klubben 34 betalende medlemmer, ned 4 fra i fjor. I tillegg har vi et medlem som tegnet medlemskap i høst og vil først betale kontingent neste år.

Styret har inneværende år bestått av:

Leder:                                  Vidar Sørensen

Nestleder/ sekretær:     Jens Anders Ravnaas (Nettansvarlig)

Kasserer:                            Petter Sandell (Kasserer)

Styremedlem:                  Odd Arne Hildebrandt (Konkurranseansvarlig)

Styremedlem:                  Jørn Slotsvik

Det er avholdt 9 medlemsmøter i 2018, 5 møter i vårsesjonen og 4 møter i høstsesjonen (inkludert kombinert medlemsmøte/ årsmøte). Oppmøtet på klubbkveldene har variert mellom 15 til 20 medlemmer.

Programmet har vært variert med både eksterne foredragsholdere samt bidrag fra medlemmene. Hvert møte har minst inneholdt et hoved emne og kveldskonkurranse.

Januar Hovedtema: Heidda Gudmundsdottir gikk ut, det ble vist bilder fra årets bilde, juryert av Fokus Fotoklubb

Kveldskonkurranse: Mørketid

Februar Hovedtema: Magne Geir Bøe, «Maria – Med ustøe skritt mot voksenlivet»

Kveldskonkurranse: Mat – Bruk fantasien

Mars Hovedtema: Emma Sucalic, «Fotoprosjekt fra en ung kunstner»

Kveldskonkurranse: Motlys

April Hovedtema: Heida Gudmundsdottir, «Mitt fotoliv»

Kveldskonkurranse: Panorering

Mai Hovedtema: Oddvar Paulsen, Viser sine siste prosjekt

Kveldskonkurranse: Vårløsning

August Hovedtema: Øystein Lie, Idèrik fotokunstner

Kveldskonkurranse: Fritt motiv

September Hovedtema: Anne Gunn Pedersen, «Kort og godt – Foto på flere plan»

Kveldskonkurranse: Mennesker i miljø

Oktober Hovedtema: Ingvald Ingebretsen, Hunsfoss Fotoforening

Kveldskonkurranse: Om natten

November Årsmøte

Resultater høstkonkurranse, bedømt av Hunsfoss Fotoforening

Kunngjøring av Årets Fotograf

Sosialt samvær på Peppes Pizza

 Posted by at 15:48

Sorry, the comment form is closed at this time.