Aug 022022
 

 

Dersom ikke annet er spesifisert avholdes møtet i kjelleren i Rådhuskvartalet kl 18.30-21.00

 

Høstkonkurransen 2022 :
Tema:   “Hus”
Frist for innlevering: 1. november

 

Torsdag 1. september

  • Hovedtema: Stig Repstad – “Mine bilder”
  • Kveldskonkurranse: “Sommerkveld”

 

Torsdag 29. september.

  • Hovedtema: Fotograf Peder Austrud – “Lyssetting”
  • Kveldskonkurranse: “Vann”

 

NB  –  Torsdag 27. alternativt 20. oktober.  (Styret kommer tilbake med eksakt dato og hovedtema)

  • Hovedtema: Ikke avklart
  • Kveldskonkurranse: Fritt motiv

 

Torsdag 24. november.

  • Årsmøte
  • Høstkonkurransen – gjennomgang av bilder og premiering

 

 Posted by at 11:22

Sorry, the comment form is closed at this time.