Feb 152017
 

Fotomax holder medlemsmøte i Samsen Kulturhus, møterom Labben denne gang.
Vi håper så mange som mulig stikker innom, selv om møtet sammenfaller med vinterferien.

Programmet:
Besøk av Arild Danielsen, Fotograf. http://danielsenphoto.com/
Kveldskonkurranse, tema: Blikk, max 3 bilder sendes til annegunn60@live.no Se hjemmesiden vår for detaljer

Minner også om kontingenten som forfaller 15. februar

NB: På grunn av vinterferien er møtet flyttet til Samsen Kulturhus.

 Posted by at 11:35
Jan 232017
 

Vi gleder oss til foredrag med Kjartan Bjelland.
Minner også om bilder til kvelds-konkurransen, tema: Fritt motiv

Om noen av dere har lyst og anledning er det mulig å være med på å juryere Arendal Fotoklubb. Mer info om dette på møtet. Dette er en fin øvelse for både ferske og mer erfarne fotografer 🙂

Vi har også reservert overnatting på Lindesnes fyr siste helgen i mars. Det blir nok kamp om disse plassene. Mer info på møtet.

Som vanlig avholdes møtet i Kjelleren i Rådhuskvartalet kl 18.30

 Posted by at 19:26
Nov 242016
 

Agenda

1. Årsberetning

2. Regnskap

3. Valg

a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

– Styreleder: Vidar Sørensen (ny)

– Styremedlem: Anne Gunn Pedersen (gjenvalg)

– Styremedlem: Jens Anders Ravnaas (gjenvalg)

– Styremedlem: Petter Sandell (gjenvalg)

– Styremedlem: Steffan Hestnes (ny)

b. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

– Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)

c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

– Lars Erik Nes

4. Kontingent. Styrets forslag er at kontingenten videreføres som inneværende år.

5. Saker:

a. Styret ønsker å forandre vedtektenes paragraf 6, punkt 6. Paragrafen omhandler agenda for

årsmøte, og punkt 6 sier at sakslisten skal inneholde «Eventuelt». Styret er av den oppfatning

at «Eventuelt» ikke hører hjemme på agendaen for årsmøtet, da saker som ønskes behandlet på

årsmøtet skal meldes inn for styrets forberedelse/ behandling.

b. Innkomne forslag til styret: Ingen

6. Eventuelt

 Posted by at 08:33
Oct 302016
 

Det innkalles til årsmøte i Fotomax Kameraklubb torsdag 24.11 kl 18.30

Vanlige årsmøtesaker

Årsmøtet holdes i kjelleren i Rådhuskvartalet.

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt.

Styret

 Posted by at 19:25
Oct 252016
 

Det blir endring i programmet på førstkommende møte – torsdag 27.10. Christina Leithe Hansen har meldt forfall.
I stedet vil Petter Sandell presentere erfaringer fra Workshop “Gatefoto i Sarajevo” med Morten Hval, i regi av Scandinavian Photo.

Kveldskonkurransen har tema fritt i svart hvitt.

Møtet er som vanlig kl 18.30 i Byhallen.

 Posted by at 18:31
Oct 172016
 

Husk neste møte i fotomax. Da får vi besøk av Christina Leithe Hansen og temaet er kunstfotografi.

Kveldskonkurransen har tema fritt i svart hvitt.

Møtet er som vanlig kl 18.30 i Byhallen.

Vi vil gjerne ha flere medlemmer.
Så er du fotointeressert og nysgjerrig, er du velkommen til å komme på noen av våre møter helt uforpliktende.
Så kan du se hvordan vi har det.

 

 Posted by at 09:20
Sep 202016
 
NSFF er 90 år i 2017, og i den anledning inviteres alle NSFF-medlemmer til å delta i vår jubileumskonkurranse

Styret i NSFF har vedtatt, at NM i film og foto heretter skal følge kalenderåret. Som en følge av det ble det bestemt at det høsten 2016 skal arrangeres en jubileumskonkurranse i anledning av NSFFs 90-års jubileum i 2017.  Konkurransen har de samme rangeringene som om det var et NM – 1. 2. og 3. plass, HO og antatte. Totalt skal antatte/premierte utgjøre 15-25% av innsendt materiale.

Denne konkurranse vil selvsagt også telle til plaketter og hederstegn som om det var en NM runde, men det vil ikke bli en konkurranse hvor det kåres beste klubb, eller en norgesmester i amatørfoto.

Konkurransen er åpen for alle medlemmer i NSFF/NSFF tilsluttede klubber. De antatte/premierte bildene vil bli presentert på forskjellige måter gjennom NSFFs jubileumsåret, samt at de også kan bli valgt ut til å delta på NSFFs landslag.

 

Mer info på NSFF sine hjemmesider.

 Posted by at 11:36
Sep 162016
 

Fototur 24/9.

Bryggesleng
Oppmøte Hos Naboen klokken 12.
Etterbryggeslengen møtes vi igjen Hos Naboen fra klokken 14.

Vi håper flest mulig blir med denne dagen. Temaet for kveldskonkurransen på neste møte er “maritimt”, så dette er en god anledning til å ta gode bilder til konkurransen.

 Posted by at 09:14
Aug 242016
 

Minner om at vi endelig starter høstsesongen i Fotomax torsdag 25.8 – som vanlig kl 18.30 i Byhallen

Hovedtema: Bildeforbedring i Lightroom, Develop-modulen. Petter, Jens Anders, Vidar og Magne
20 utvalgte: Ulf Nilsen
Kveldskonkurranse: Sommer

 

 Posted by at 10:23