Om Fotomax

Vi er en aktiv fotoklubb i Kristiansand. Hos oss vil du finne folk som har vunnet flere premier og solgt bilder til større forlag, så vel som nybegynnere i denne hobbyen. Møtene våre har vi i kjelleren i Rådhuskvartalet siste torsdag i måneden kl. 18.30. I tillegg har vi fototurer i omegn, workshops og kurs. Det er plass til alle i Fotomax!

Programmet blir satt sammen av styret i Fotomax to ganger i året. Det er selvfølgelig lov til å komme med forslag til tema, aktiviteter o.l.

Som medlem i Fotomax blir du automatisk medlem av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF). Dette gir rett til rabatt på bladet «Fotografi». I tillegg kan man være med på konkurranser o.a. i regi av NSFF.

Kontingenten er 175,- kr pr. år og betales til:
Fotomax Kameraklubb
Bankgiro: 3060 34 34273
Husk å merke innbetalingen med navn!
Betalingsfrist 15.02 hvert år.

Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at han/hun godtar klubbens vedtekter. Innmelding foretas ved å betale årets kontingent og å oppgi navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse til klubbens kasserer.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer. Så er du fotointeressert og nysgjerrig, er du velkommen til å komme på  møtene våre – helt uforpliktende. Så kan du se hvordan vi har det.

Styreleder, sekretær: Rune Løkling 
Nestleder og adm. facebooksiden: Ulf Nilsen
Kasserer: Bernt Blindheim
Styremedlem og adm. hjemmesiden: Harald Odd Steen