admin

Apr 042019
 

Vi oppfordrer folk til gi beskjed om de kommer – det er maks 20 personer som slipper inn i bygget.

https://www.facebook.com/events/2213385588977838/

Nomeland er ett av Agder Energis eldste kraftverk. Det er bygget i 1920/22 og de tre opprinnelige maskinene er fremdeles i drift (i tillegg til en ny fra 1994). Bygget ruver som et gammelt middelalderslott ved elvebredden.

Anlegget utnytter et fall på 20 meter i Otra og produserer ca. 170 000 000 kWh (170 GWh) strøm i året. Dette tilsvarer forbruket til ca. 8500 norske boliger.

Vi får anledning til å komme inn i bygget og kikke på både gammelt og nytt maskineri. Damanlegget er også verd en titt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Kristiansand er det raskest å kjøre RV 9 til Skarpengland, deretter 454 mot Vennesla, og så til venstre på FV 57 mot Røyknes. Kjøreturen fra Kristiansand tar ca. 40 min. Vi oppfordrer til å avtale felles kjøring.

NB! Parker på P-plassen til venstre like før brua over til kraftverket (ikke kjør fram til døra)

 

 

 Posted by at 15:04
Mar 132019
 

Olympus Norge kommer til Kristiansand onsdag 3. april med sin ambassadør og naturfotograf Kai Jensen.
Arrangementet finner sted i Japan Photos lokaler i Kristiansand, men om dette lokalet blir for lite (vi håper på det!) har Olympus et større lokale på hånden.
Starttidspunktet er ikke endelig bestemt, men klokken 18 er et godt utgangspunkt. Kommer tilbake med eksakt tidsangivelse så snart det er klart.
Arrangementet er to-delt, og vil inneholde en større del med foto og tanker om foto fra Kai Jensen, deretter en mindre seanse der fokus er på speilløse kamera (og Olympus spesielt må man anta). Det vil bli presentert utstyr.

Olympus ønsker en tilbakemelding på ca antall besøkende (med tanke på plassen).

Vennligst gå inn på Facebook og kryss av på “Skal” dersom du er interessert.
Frist 20/3.

 Posted by at 20:39
Feb 012019
 

Hei fotovenner i Vest-Agder!

Mandal fotoklubb vil gjerne få invitere våre naboklubber i Vest-Agder til vårt fotomøte onsdag 6. februar kl. 1900 med Bjørn Ole Nyborg fra Fokus FK. Han vil bl.a. vise bilder og fortelle om den “berømte” bilkirkegården i Tõckfors i Sverige, der mang en fotograf har ønsket å komme en tur.

Mandal fotoklubb måtte på kort varsel bytte lokale, så nå har vi denne gangen fått et stort auditorium med plass til mange. Derfor syntes vi også det var en god anledning til å invitere med våre naboklubber til denne interessante bildekvelden.

Møtet finner sted i Auditoriet til Sandens Treningssenter, Kastellgata 14, som ligger nær Mandal sentrum.

Mvh Mandal Fotoklubb

 Posted by at 10:59
Dec 062018
 

Da er programmet for våren 2019 lagt ut på hjemmesiden.
Noen av programpostene er ikke klare ennå, og kommer etterhvert, men datoene og temaer for kvelds konkurransene kan du jo allerede notere deg.

 Posted by at 15:48
Nov 202018
 

Agenda

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Valg
  1. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder: Vidar Sørensen (gjenvalg)
 • Styremedlem: Odd Arne Hildebrandt (gjenvalg)
 • Styremedlem: Jørn Slotsvik (gjenvalg)
 • Styremedlem: Torfinn Utsogn (ny)
 • Bernt Kristoffer Blindheim (ny)
 1. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling:

 • Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)
 1. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

Styrets innstilling:

 • Lars Erik Nes
 • Rune Løkling
 1. Styrets forslag er at kontingenten pr. år holdes på samme nivå som i fjor, henholdsvis 250,- for studenter/ pensjonister, og 390,- for ordinære medlemmer.
 2. Saker:

Ingen innkomne saker/ forslag.

2018 Regnskap 2018 (link til nedlasting)

 

Styrets årsberetning 2018

Fotomax Kameraklubb er en aktiv fotoklubb i Kristiansand. Medlemsmøtene avholdes i kjelleren i Rådhuskvartalet siste torsdag i måneden kl. 18.30. I tillegg har vi fototurer i omegn og utstillinger fra tid til annen.

Inneværende år har klubben 34 betalende medlemmer, ned 4 fra i fjor. I tillegg har vi et medlem som tegnet medlemskap i høst og vil først betale kontingent neste år.

Styret har inneværende år bestått av:

Leder:                                  Vidar Sørensen

Nestleder/ sekretær:     Jens Anders Ravnaas (Nettansvarlig)

Kasserer:                            Petter Sandell (Kasserer)

Styremedlem:                  Odd Arne Hildebrandt (Konkurranseansvarlig)

Styremedlem:                  Jørn Slotsvik

Det er avholdt 9 medlemsmøter i 2018, 5 møter i vårsesjonen og 4 møter i høstsesjonen (inkludert kombinert medlemsmøte/ årsmøte). Oppmøtet på klubbkveldene har variert mellom 15 til 20 medlemmer.

Programmet har vært variert med både eksterne foredragsholdere samt bidrag fra medlemmene. Hvert møte har minst inneholdt et hoved emne og kveldskonkurranse.

Januar Hovedtema: Heidda Gudmundsdottir gikk ut, det ble vist bilder fra årets bilde, juryert av Fokus Fotoklubb

Kveldskonkurranse: Mørketid

Februar Hovedtema: Magne Geir Bøe, «Maria – Med ustøe skritt mot voksenlivet»

Kveldskonkurranse: Mat – Bruk fantasien

Mars Hovedtema: Emma Sucalic, «Fotoprosjekt fra en ung kunstner»

Kveldskonkurranse: Motlys

April Hovedtema: Heida Gudmundsdottir, «Mitt fotoliv»

Kveldskonkurranse: Panorering

Mai Hovedtema: Oddvar Paulsen, Viser sine siste prosjekt

Kveldskonkurranse: Vårløsning

August Hovedtema: Øystein Lie, Idèrik fotokunstner

Kveldskonkurranse: Fritt motiv

September Hovedtema: Anne Gunn Pedersen, «Kort og godt – Foto på flere plan»

Kveldskonkurranse: Mennesker i miljø

Oktober Hovedtema: Ingvald Ingebretsen, Hunsfoss Fotoforening

Kveldskonkurranse: Om natten

November Årsmøte

Resultater høstkonkurranse, bedømt av Hunsfoss Fotoforening

Kunngjøring av Årets Fotograf

Sosialt samvær på Peppes Pizza

 Posted by at 15:48
Oct 312018
 

Det innkalles til årsmøte i Fotomax torsdag 29.11 kl 18.30

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til saker som ønskes behandles på årsmøtet må være styreleder ihende senest fredag 16.11

Styret

 Posted by at 13:25
Aug 222018
 

Da er det tid for første medlemsmøte i Fotomax etter sommeren. NB: Denne gang er møtet på tirsdag, ikke torsdag som vanlig. Møterom i kjellern i Rådhuskvartalet som vanlig.

Øystein Lie kommer og forteller om fotoprosjekt.
http://www.bsnett.no/nyheter/iderik-fotokunstner/cbbpip!v4peD3LxSV5MzIyeDJQFsg/

Kveldskonkurranse, tema: Fritt motiv. Denne gang må vi ha inn bildene senest søndag kveld for at de skal kunne være med.

Vel møtt.

 Posted by at 13:38
May 242018
 

Siste medlemsmøte før sommeren. Denne gang i møterom Anna Jakobsen i Rådhuskjelleren.
Fotograf Oddvar Paulsen kommer og viser bilder.
Kveldskonkurranse, “Vårløsning”
Resultater av vårkonkurransen “Fritt motiv” publiseres.

Velkommen

 Posted by at 16:33