Program våren 2023

Alle møtene er i kjelleren i rådhuskvartalet
kl. 18.30-21.00

26. januar hadde vi besøk av Torgeir Fiskvik Sørensen med tema «Vakre Kristiansand».
Tema for kveldskonkurransen var Nedbør: kveldskonkurransen
Referat og bilder her: Fra møter.

16. februar fortalte Magne Myhren om sine foto- og maleprosjekt.
Referat og bilder her: Fra møter.
I kveldskonkurransen var det fritt motiv. Se bilder fra kveldskonkurransen

30. mars (møterom Else Marie Jakobsen)
Hovedtema: CEWE fotobok. Representant fra Japan Photo tar en gjennomgang.
Kveldskonkurranse, tema: Linjer
Du kan sende inntil tre bilder til fotomax.kristiansand@gmail.com senest 28. mars.

20. april 18:00-20:00 Fototur: Kanonmuseet på Møvig

27. april (møterom Else Marie Jakobsen)
Hovedtema: Ikke avklart
Kveldskonkurranse, tema: Makro/nærbilde  

25. mai (Else Marie Jakobsen)
Hovedtema: Ikke avklart
Kveldskonkurranse, tema: Gatefoto  

Vårkonkurransen: «Mitt nærmiljø». Frist 15. april
Sendes til Fotomax.kristiansand@gmail.com